cÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

Aaron Hotel
 Vị trí: TP. Nha Trang
 Quy mô dự án: 500m, Trong đó phần Aaron Hotel: 372m.
 Chủ đầu tư: 
 Hạng mục thi công: Chống thấm Tầng Hầm

Regalia Gold Hotel
 Vị trí: TP Nha Trang
 Quy mô dự án: Khách sạn — 2 tầng, có hồ bơi.
 Chủ đầu tư: 
 Hạng mục thi công: Thi công Chống Thấm

 MƯỜNG THANH tại Nha Trang
 Vị trí: tại Nha Trang
 Quy mô dự án: 93,01 ha, 6 tầng, 100 căn hộ.
 Chủ đầu tư: 
 Hạng mục thi công: Chống thấm, cung cấp vữa keo dán gạch và phụ gia khác

Dameva Residence Nha Trang
 Vị trí: Tại TP. Nha Trang
 Quy mô dự án: 1 tầng hầm
 Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đông Dương Nha Trang
 Hạng mục thi công: Thi công sửa chữa vết nứt bê tông nhà giữ xe

Căn hộ Sunshine Marina Nha Trang Bay
 Vị trí: TP. Nha Trang
 Quy mô dự án: 1 tầng hầm
 Chủ đầu tư: 
 Hạng mục thi công: Thi công sửa chữa vết nứt bê tông nhà giữ xe

Dự án Hud Building Nha Trang
 Vị trí: Tại Nha Trang
 Quy mô dự án: 2 tầng và 1 hầm. 8
 Chủ đầu tư: 
 Hạng mục thi công: Chống thấm và cung cấp các phụ gia khác